LXVI Olimpiada Fizyczna

15 stycznia 2017 r. nasz uczeń :

Adam Masalski – III politechniczna

weźmie udział w zawodach teoretycznych II Stopnia LXVI Olimpiady Fizycznej w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu.

ŻYCZYMY POWODZENIA !!!