Tymoteusz Sobczak w etapie okręgowym Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym

3 lutego na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji UKW w Bydgoszczy odbyły się zawody okręgowe 65. edycji Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym. Reprezentantem I LO był Tymoteusz Sobczak, uczeń klasy IV mh, który został zwycięzcą etapu szkolnego.

Olimpiada na poziomie okręgowym składa się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego – odpowiedzi na pytania problemowe. Pierwszy etap polega na rozwiązaniu testu, przygotowanego przez komitet główny na podstawie programu stałego i zmiennego. Test obejmuje wiedzę z zakresu współczesnych zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i historycznych przewidzianych w podstawie programowej WOS-u na poziomie rozszerzonym. Tegoroczna tematyka zmienna dotyczyła 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Tymek z powodzeniem rozwiązał test, uzyskując ponad 50% możliwej punktacji. Jednak do etapu ustnego zakwalifikowano zaledwie 20% wszystkich uczestników. Tymek wykazał się obszerną wiedzą z zakresu programu olimpiady. Opiekunem olimpijczyka była Violetta Hejza, nauczycielka historii i WOS.

Gratulujemy tak wysokiej lokaty i życzymy dalszych sukcesów w rywalizacji konkursowej.