Uczniowie klasy I humanistycznej laureatami Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Stan Wojenny. Pamiętam – Znam!”

6 marca w Delegaturze IPN w Bydgoszczy odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Stan Wojenny. Pamiętam – Znam!”. Celem konkursu było wykazanie się znajomością historii Polski w latach 1981-83, a także oryginalnym pomysłem na przedstawienie gazety opozycyjnej z tego okresu.

Zespół z Krzywoustego w składzie: Magda Aristow, Miłosz Łeszyk i Szymon Kraiński przygotował pismo drugiego obiegu pt. „Głos Pomorza” informujące Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego i jego konsekwencjach. Praca konkursowa pod kierunkiem pani Violetty Hejzy została opracowana w wersji papierowej i zawierała różne formy wypowiedzi prasowych np. komunikat, informację czy satyrę. Na szczególną uwagę zasługuje wywiad z osobą internowaną w 1981 roku, panem Janem Wyrowińskim.

Komisja konkursowa brała pod uwagę oryginalny pomysł, szatę graficzną, różnorodność form wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną. Zespół redakcyjny z I LO zajął II miejsce i został wyróżniony dyplomami i nagrodami rzeczowymi.