Uczniowie Krzywego biorą udział w warsztatach w ramach „Tygodnia biotechnologii na Politechnice Bydgoskiej” im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

23 lutego 2022 roku uczniowie klas: III medycznej, III politechnicznej, III prawniczej, III angielskiej i III biologiczno – chemicznej pod opieką pani Kamili Stasiewskiej i Agnieszki Weltrowskiej  wzięli udział  w zajęciach warsztatowych przeprowadzonych przez pracowników i studentów  Politechniki Bydgoskiej w ramach „Tygodnia biotechnologii na Politechnice Bydgoskiej”. Jest to trzecie spotkanie w tym roku szkolnym naszej młodzieży z politechniką, po Inżynieraliach oraz zdalnych wykładach z pracownikami uczelni.

Po przyjeździe na politechnikę młodzież została przywitana przez absolwentkę Krzywoustego – panią dr inż. Alicję Tymoszuk. Pani Alicja najpierw oprowadziła uczestników po kampusie a następnie wprowadziła w tematykę warsztatów. Zostały one zorganizowane i przeprowadzone  przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii i podzielone na 4 jednostki tematyczne:

  1. Fabryka roślin in vitro.
  2. Biologia komórki roślinnej.
  3. Izolacja DNA z roślin.
  4. Mikroorganizmy w środowisku i żywności pochodzenia roślinnego.

Zajęcia przygotowały następujące osoby:

Kadra naukowo-dydaktyczna:
dr inż Dariusz Kulus
dr inż. Alicja Tymoszuk
dr inż. Dorota Olszewska
dr inż. Aleksandra Niklas
dr inż. Monika Rewers
dr inż. Anna Baturo-Cieśniewska
dr inż. Małgorzata Jeske
dr hab inż. Iwona Jędrzejczyk, prof. PBŚ

Kadra techniczna:
mgr inż. Agnieszka Łojko
inż. Alicja Pawlak

Studentka
Zuzanna Wojtkowska

Uczniowie zostali podzieleni na cztery zespoły i wszyscy uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych w każdej z pracowni. Zapoznali się m.in. z technikami biotechnologicznymi tj. izolacją DNA, techniką PCR, mikrorozmnażaniem roślin. Przygotowywali samodzielnie preparaty z grzybów pochodzących z żywności i roślin, komórek roślinnych i obserwowali te preparaty pod mikroskopem. W trakcie przerwy między warsztatami uczniowie zostali poczęstowani herbatą, kawą i słodkimi przekąskami a na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał własną roślinkę in vitro oraz certyfikat ukończenia zajęć.

W imieniu młodzieży dziękuję wszystkim pracownikom Politechniki Bydgoskiej zaangażowanym w przygotowanie i profesjonalne przeprowadzenie zajęć. Umożliwiły one rozwijanie umiejętności biologicznych a także przekazały dodatkową wiedzę z zakresu biotechnologii i budowy komórki. Warsztaty te na pewno zainteresowały uczniów tymi zagadnieniami, pozwoliły niektórym powtórzyć pewne informacje przydatne do matury a innym pomogą w wyborze dalszego kierunku kształcenia właśnie na Politechnice. Zajęcia te były kontynuacją rozwijania dalszej współpracy między Krzywoustym a Politechniką i na pewno wkrótce kolejni uczniowie naszego liceum odwiedzą mury tej bydgoskiej uczelni.

Kamila Stasiewska