Udział Katarzyny Świerczyńskiej w 51 Olimpiadzie Biologicznej na rok szkolny 2021/2022

Katarzyna Świerczyńska – uczennica klasy III biologiczno – chemicznej – po zawodach I stopnia – etapie szkolnym  Olimpiady Biologicznej, pod koniec października 2021 roku  dostała się do  zawodów II stopnia, czyli etapu okręgowego. Przez cały listopad i grudzień  zeszłego roku uczennica pisała pracę badawczą na podstawie zgromadzonych wcześniej wyników. Kasia, wakacje poprzedzające obecny rok szkolny, poświęciła na przeprowadzenie pracy badawczej oraz zgromadzenie danych i literatury przedmiotu badań. Swoją pracę badawczą prowadziła przez 78 dni i zatytułowała:

Wpływ wywarów z szałwii lekarskiej, herbaty zielonej oraz herbaty malinowej

o różnym natężeniu na kiełkowanie, wysokość pędu oraz walory smakowe rokietty siewnej (Eruca vesicaria (L.) Cav.).

Obecnie praca została złożona w systemie elektronicznym Olimpiady Biologicznej i czeka na ocenę. Uczennica zaś przygotowuje się merytorycznie do testu wiedzy, który odbędzie się 22 stycznia 2022 roku w Toruniu.

Zachęcam wszystkich uczniów, którzy w przyszłym roku chcieliby wziąć udział w konkursie,  do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Olimpiady Biologicznej na stronie internetowej olimpiady.

Życzę Kasi dalszej wytrwałości w zdobywaniu wiedzy biologicznej i sukcesu na etapie okręgowym olimpiady, który odbędzie się niebawem w Toruniu.

Kamila Stasiewska – opiekun olimpijki