XXI AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W KRZYWOUSTYM

15 stycznia 2020r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego została przeprowadzona XXI  akcja honorowego krwiodawstwa. Wzięło w niej udział 26 pełnoletnich uczniów. Oddali oni łącznie ok. 10 litrów krwi, która została przeznaczona na leczenie 4 letniego Wiktora.

Uczniowie liceum uczestniczą także  w innych akcjach honorowego krwiodawstwa organizowanych na terenie powiatu nakielskiego. Częstotliwość oddawania tego cennego daru jest ograniczona określonym odstępem czasu miedzy kolejnymi pobraniami, dlatego nie wszyscy chętni mogli tym razem wziąć udział w akcji organizowanej na terenie szkoły.

Akcję przeprowadziła ekipa wyjazdowa Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  z Bydgoszczy a nad jej sprawnym przebiegiem czuwała Renata Woźny – pedagog szkolny.