XXXII edycja Olimpiady Ekologicznej – etap szkolny – 11.01.2017r. – środa godz. 10.00

Zapraszamy wszystkich przyrodników do startu i sprawdzenia „swych sił” w interdyscyplinarnej Olimpiadzie Ekologicznej – etap szkolny. Test składa się z 50 pytań zamkniętych. Do dalszego etapu okręgowego przechodzą kandydaci, którzy odpowiedzą prawidłowo na pytania w 80%.

Finaliści i laureaci finału centralnego mają zagwarantowany indeks na atrakcyjne kierunki 62 publicznych wyższych uczelni!

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Zapisy: prof. . Kamila Stasiewska i prof. Wiesława Wojciechowska