Andrzej Kinderman w gronie najlepszych nauczycieli geografii

Podczas zawodów II stopnia Jubileuszowej 50. Olimpiady Geograficznej przeprowadzonych 10 lutego 2024 r. w Toruniu, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej prof. dr hab. Zbigniew Podgórski oraz przewodniczący Komitetu Okręgowego w Toruniu  prof. dr hab. Przemysław Charzyński podsumowali  dotychczasowe edycje olimpiady w okręgu toruńskim. Profesor Zbigniew Podgórski w swoim wystąpieniu na okoliczność jubileuszu wyeksponował znaczący wkład okręgu toruńskiego (województwa kujawsko-pomorskiego) w rozwój i skuteczność geograficznego ruchu olimpijskiego. Jednocześnie podkreślił, że ogólnopolskie i międzynarodowe sukcesy olimpijczyków z Kujaw i Pomorza w ciągu 50 lat nie byłyby możliwe bez dużego zaangażowania ich nauczycieli. Pan profesor Przemysław Charzyński oraz pani dr Barbara Szyda  (sekretarz Komitetu Okręgowego w Toruniu) wyrazili szczególną wdzięczność nauczycielom geografii, którzy od lat przygotowują przyszłych finalistów i laureatów olimpiad. Wśród docenionych pedagogów znalazł się Andrzej Kinderman – nauczyciel geografii I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią. Z opracowania dr Barbary Szydy wynika, że wśród nauczycieli z największą liczbą finalistów i laureatów Olimpiady Geograficznej w województwie kujawsko-pomorskim Andrzej Kinderman zajmuje 5 miejsce. Biorąc pod uwagę, że w latach 2006 – 2018 Andrzej Kinderman nie pracował w Liceum, ponieważ był urlopowany na czas pełnienia funkcji w samorządzie powiatowym – był Starostą Nakielskim, a następnie po krótkiej przerwie Wicestarostą Nakielskim, zajęcie 5 miejsca w województwie należy uznać za bardzo duży indywidualny sukces tego nauczyciela.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią