Uczniowie z Krzywoustego na „Warsztatach Praktycznych” na Wydziale Farmacji Collegium Medicum w Bydgoszczy

8 lutego uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego razem z nauczycielkami, panią Kamilą Stasiewską i panią Aleksandrą Wybrańską uczestniczyli w Warsztatach Praktycznych, które odbywały się na Wydziale Farmacji Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Dziekan wydziału przywitał wszystkich przybyłych gości; następnie pracownicy naukowi uczelni omówili specyfikę każdego kierunku studiów. Uczniowie wysłuchali bardzo ciekawego wykładu dotyczącego antybiotyków i antybiotykoterapii. Młodzież z I LO odwiedziła Katedrę Diagnostyki Laboratoryjnej, wzięła również udział w praktycznych warsztatach, które odbyły się w Katedrze Chemii Leków i Katedrze Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji.