„Geo – Planeta” w Krzywoustym

Ciekawą rozrywką umysłową, a jednocześnie sprawdzianem wiedzy i umiejętności geograficznych jest Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta”. W tegorocznej edycji w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego  w Nakle nad Notecią do konkursu zgłosiła się grupa 24 uczniów reprezentujących wszystkie poziomy kształcenia. We wtorek 26 listopada 2019 r. młodzi geografowie rozwiązywali zadania konkursowe składające się testu jednokrotnego wyboru (zawierającego 30 pytań) oraz części opisowej.

Młodzież musi uzbroić się w cierpliwość, ponieważ wyniki konkursu „Geo – Planeta” znane będą dopiero w drugim semestrze obecnego roku szkolnego, ale już teraz życzymy sukcesów wszystkim młodym geografom.

Uczestnictwo w konkursie przyczyniło się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy z zakresu geografii fizycznej, regionalnej i społeczno – ekonomoicznej oraz kartografii.