Krzywousty gospodarzem międzynarodowego spotkania. Kontynuacja realizacji projektu „Attitudes, Action, Achievement, Ambassadors”

Trzecie spotkanie uczestników projektu europejskiego realizowanego w ramach programu Erasmus plus odbyło się w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego. W ostatnich dniach września nakielskie liceum gościło uczniów i nauczycieli holenderskiej szkoły partnerskiej PENTA Jacob van Liesveldt w Hellevoetsluis oraz Colegio de la Inmaculada Conception z hiszpańskiego miasta Gijon.

Głównym założeniem projektu jest analiza wpływu pandemii Covid-19 na sytuację edukacyjną w poszczególnych szkołach realizujących projekt, a w szczególności analiza trudności dotykających uczniów, rodziców i nauczycieli oraz znalezienie rozwiązań tych problemów. Podczas wrześniowego spotkania uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych, dzieląc się swoimi doświadczeniami z czasu pandemii i nauczania zdalnego oraz zmianach, jakie przyniósł i pozostawił w ich życiu ten tryb edukacji. Efekty pracy grupowej zostały zaprezentowane w formie graficznej na linii czasu oraz cyfrowej w prezentacjach multimedialnych.

Poza zadaniami przewodnimi program wizyty obejmował również zwiedzanie Bydgoszczy i Torunia, a popołudnia i wieczory upłynęły młodzieży na integrowaniu się oraz poznawaniu zwyczajów polskich rodzin goszczących ich w swoich domach.

Następne spotkanie projektowe odbędzie się już w listopadzie w szkole hiszpańskiej.

 Anita Krzyżanowska – koordynator projektu „Attitudes, Action, Achievement, Ambassadors”