Paweł Hejza w finale ogólnopolskim Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego w Języku Angielskim

W ubiegłą sobotę, 10 marca 2018 roku, dwoje uczniów „Krzywoustego” wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie Krasomówczym w języku angielskim.

Klaudia Gapa (klasa I prawnicza) oraz Paweł Hejza (klasa III prawnicza) zmierzyli się z przeciwnikami z innych szkół średnich prezentując swoje autorskie przemowy na temat „The best way to predict the future is to invent it” (Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie).

Oceniano sposób prezentacji tematu, płynność i poprawność wypowiedzi oraz ogólnie cały występ, by na koniec zweryfikować umiejętności językowe uczestników poprzez zadanie im kilku pytań dotyczących ich wypowiedzi.

W wojewódzkim etapie, który odbył się na UTP w Bydgoszczy wzięło udział 20 uczestników. Ośmioro z nich zakwalifikowało się do zawodów ogólnokrajowych, jest wśród nich Paweł, który zaprezentuje swoją przemowę ponownie 17 marca walcząc o wyjazd do Londynu na finał światowy.

Zarówno Paweł jak i Klaudia spisali się na medal i godnie zaprezentowali nasze liceum.