Spotkanie uczniów i nauczycieli  Krzywoustego z van Goghiem, Mickiewiczem i Monetem

Podróż uczniów do Poznania – zacieśnianie więzi koleżeńskich. Wystawa „Van Gogh” – zanurzenie się w świecie obrazów malarza, oczarowanie wrażliwością i wyobraźnią artysty, ale też zaduma nad cierpieniem ludzkim. Spacer po Poznaniu – spotkanie z Mickiewiczem i architekturą starej części miasta. Wizyta w Muzeum Narodowym – kontakt ze sztuką, na przykład z obrazami Moneta, Malczewskiego, Böcklina, Anguissoli (podziwianej przez samego Michała Anioła). Tak w skrócie wyglądał pobyt uczniów w stolicy Wielkopolski.

Wycieczka do Poznania została zorganizowana przez panią Ilonę Świder dla uczniów klas III mi, III bch oraz IV mh. Opiekunami młodzieży były wychowawczynie, panie Wiesława Łojek i Justyna Michalska, pani dyrektor Aleksandra Białka, oraz Agnieszka Weltrowska – nauczyciel-bibliotekarz.