SUKCES WERONIKI PIOTROWSKIEJ W XXV POWSZECHNYM INTERNETOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

Weronika Piotrowska, uczennica klasy 4 mh, została finalistką XXV edycji Powszechnego Internetowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół średnich organizowanego przez wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Aby dotrzeć tak daleko Weronika musiała pokonać kilka trudnych etapów konkursu. Pierwszy z nich składał się z dwóch tur, a drugi z trzech tur, które w pełni  obsługiwane były przez System Informatyczny Konkursu, przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu stworzonej bazy zadań konkursowych. Każda tura polegała na wylosowaniu zestawu zadań, rozwiązaniu ich, następnie powtórnym zgłoszeniu się i wskazaniu prawidłowych odpowiedzi. Po ukończeniu drugiej tury pierwszego etapu uczestnik, który uzyskał co najmniej 22 punkty (na 30 możliwych), przechodził do drugiego etapu. Po ukończeniu trzeciej tury drugiego etapu do etapu trzeciego przechodzili uczestnicy, którzy uzyskali we wszystkich turach pierwszego i drugiego etapu łącznie co najmniej 113 punktów (na 150 możliwych). W trzecim etapie uczestnik losował jeden zestaw zadań, którego rozwiązania w postaci pisemnej pracy odręcznej lub wydruku komputerowego wysyłał drogą elektroniczną lub pocztą do organizatorów konkursu. Do półfinału przeszli ci uczestnicy, którzy uzyskali za rozwiązania zadań trzeciego etapu co najmniej 70 punktów na 100 możliwych do zdobycia.

Półfinały odbyły się w sposób zdalny w okresie od 14 lutego 2024 roku do 3 kwietnia 2024 roku i rozgrywały się przy użyciu Systemu Informatycznego Konkursu. Ten etap polegał na wylosowaniu zestawu 10 zadań ze specjalnie do tego celu stworzonej bazy zadań konkursowych, samodzielnym ich rozwiązaniu i wskazaniu prawidłowych odpowiedzi w czasie 90 minut. Do finału zostali zakwalifikowani uczestnicy zajmujący miejsca od 1 do najwyższego, nie większego niż miejsce o numerze 100 na ostatecznej liście rankingowej ogłoszonej w dniu 5 kwietnia 2024 roku.

Finał XXV edycji Konkursu odbył się dnia 13 kwietnia 2024 roku, o godzinie 12.00, w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Laureaci Konkursu będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego na studia pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydziale Mechatroniki, Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa oraz na następujących kierunkach: Budownictwo, Ekonomia, Geodezja i Kartografia, Geoinformatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport oraz w Politechnice Gdańskiej na wszystkich prowadzonych kierunkach, z wyjątkiem Ekonomii.

Zakwalifikowanie się Weroniki do finału świadczy o jej wszechstronnej wiedzy z matematyki z poziomu rozszerzonego. Zaangażowanie i wytrwałość w rozwiązywaniu zadań, samodyscyplina, sumienna praca, a także wiedza zdobywana na lekcjach matematyki pod czujnym okiem pani Beaty Jankowskiej i wsparcie merytoryczne pana Tomasza Bzdawki, doprowadziły ją do tego sukcesu.