Uczniowie „Krzywoustego” na Olimpiadzie wiedzy o Benedykcie XVI

Którą postać z siódmego rozdziału Dziejów Apostolskich, krytykującą kult starej świątyni, przywołuje kard. Ratzinger we fragmencie „Ducha liturgii”, kiedy tłumaczy pojęcie nowej świątyni, jaką jest świątynia Ciała Chrystusa? – to jedno z trzydziestu zadań zawartych w teście, który musieli rozwiązać uczestnicy finału konkursu wiedzy „Liturgia Benedicta – liturgia źródłem wiary”, który odbywał się w Bydgoszczy w Szkole Katolickiej.

Tematyka tegorocznej olimpiady związana była z 20. rocznicą ogłoszenia deklaracji „Dominus Iesus”- o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystysa i Kościoła. Konkurs był również oparty o refleksję teologiczną myśli kard. Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Uzupełnieniem wiedzy teologicznej w konkursie była także wiedza liturgiczna, z którą finaliści zapoznali się m.in. poprzez studium „Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego”, a także adhortacji Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis” i instrukcji Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „Redemptionis Sacramentum”.

W konkursie udział wzięło ponad 50 uczestników, wśród których 3 z naszego Liceum: Hubert Olszewski (miejsce 6), Łukasz Urbański (miejsce 11) i Maciej Dutkiewicz (miejsce 14). Gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych. Naszych uczniów do olimpiady przygotował ks. Igor Wichrowski.

Zdjęcia:

ks.Igor Wichrowski/ Przemysław Gołata