Uczniowie szkół podstawowych na START !!! Klasa humanistyczna czeka na Ciebie !!!

W dniu 15 czerwca 2020 roku ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W cyklu informacji o ofercie edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią dzisiaj klasa humanistyczna.  To oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi.  Propozycja ta daje możliwość znacznego poszerzenia  edukacji z zakresu języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie.

Warto podkreślić, że typowe zajęcia szkolne w tym przypadku poszerzane są bardzo często o wyjazdy na wykłady na UMK w Toruniu i UKW w Bydgoszczy. Nasi uczniowie realizujący rozszerzoną naukę przedmiotów humanistycznych uczestniczą również w wyjazdach do teatru, kina czy aktywnie realizują zainteresowania dziennikarskie. To z tego profilu rekrutują się nasi ostatni olimpijczycy z historii  i języka polskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany takim zakresem edukacji – to jest to odpowiedni wybór dla Ciebie.

W klasie humanistycznej będzie realizowany ponadto przedmiot uzupełniający – edukacja humanistyczna. W ramach tych zajęć uczeń będzie mieć okazję do powtórki z zakresu: literatury, sztuki i filozofii. Planowany wymiar godzin – 2 godziny w klasie IV.

Uczniowie tej klasy realizować będą język polski w zakresie rozszerzonym w następujących ilościach: – od  klasy I do IV  –  po 6 godzin tygodniowo. W przypadku wiedzy o społeczeństwie będzie to odpowiednio 3-2-3-2 godziny tygodniowo w poszczególnych klasach Każdy uczeń ponadto wybierze jeden przedmiot do wyboru po klasie I spośród : język angielski, język niemiecki, geografia, historia, biologia, chemia, fizyka. Taka konfiguracja kształcenia w klasie humanistycznej otworzy przed uczniem szansę na dobre przygotowanie się do egzaminu maturalnego

Pamiętaj:

KRZYWOUSTY  TO – WIEDZA, MARZENIA, PERSPEKTYWY !!!