V edycja konkursu pt.„Cztery żywioły”-„ Woda – początek wszechrzeczy”

8 lutego  2018 roku w I LO im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią  odbyła się V – jubileuszowa –  edycja KONKURSU PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH pt. „Cztery Żywioły”.

W tym roku do konkursu przystąpiło 40 uczniów z sześciu szkół:  Łobżenicy, Wyrzyska, Samostrzela, Paterka oraz nr 3 i nr 4 z Nakła. Wszystkich uczestników konkursu uroczyście powitała w imieniu organizatorów Lidia Mathews – nauczycielka chemii.

Wśród licznych znamienitych gości byli Starosta Nakielski Pan Tomasz Miłowski, Wicestarosta Nakielski Pan Andrzej Kinderman.

Po ciepłych i serdecznych wystąpieniach  gości, nadszedł czas na pierwszą część konkursu. Ta część zawodów polegała na rozwiązaniu testu, który składał się z 40 pytań, głównie z zakresu geografii i chemii oraz biologii i fizyki. Spośród uczestników wyłoniono 11 uczniów do drugiego etapu konkursu, którzy otrzymali najwyższe wyniki. Drugą częścią konkursu był quiz multimedialny, składający się z 15 slajdów, który wyłonił zwycięzców. Należy podkreślić, iż uczniowie wykazali się obszerną  wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych.

W przerwie między I i II etapem konkursu, uczniowie uczestniczyli w prelekcji zaproszonego gościa – Kierownika Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią – Pana mgr inż. Piotra Nyderek.
Pan Nyderek przedstawił wybrane zagadnienia dotyczące badań i jakości wody.  Natomiast przedstawicielka Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przybliżyła młodzieży cele i zadania Stowarzyszenia. Podczas przerwy na herbatkę uczestników i ich opiekunów oprowadzali uczniowie „Krzywoustego” po Izbie Pamięci I LO.

Wyniki konkursu:

1 miejsce – Wiktoria Wiśniewska – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4

2 miejsce – Zuzanna Należyta  – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4

3 miejsce – Małgorzata Kozłowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4

Serdecznie gratulujemy uczniom oraz  nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów.

Cenne nagrody  laureatom  Konkursu wręczał Pan Starosta i Wicestarosta oraz Dyrektor „Krzywoustego”. Dziękujemy  wszystkim uczestnikom za przybycie a nauczycielom  za bardzo dobre przygotowanie młodzieży do współzawodnictwa.

Dziękujemy również uczniom klasy I i II medycznej za przygotowanie dekoracji sali konkursowej oraz „Kawiarenki”.

Szczególne podziękowania ślemy sponsorom nagród: Starostwu Powiatowemu w Nakle, Urzędowi Gminy w Nakle oraz Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

Zapraszamy za rok!

Organizatorzy konkursu

Hanna Pietrucin, Lidia Mathews, Kamila Stasiewska, Wiesława  Wojciechowska, Aleksandra Wybrańska.