W Krzywoustym Afrykę najlepiej znają Hubert Olszewski i Janek Darul

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest organizatorem kolejnej edycji Olimpiady Znajomości Afryki.

W poniedziałek 7 grudnia 2020 r. siedmioro uczniów „Krzywoustego” wzięło udział w szkolnym etapie XIX Olimpiady Znajomości Afryki rozwiązując test składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Do zawodów przystąpili uczniowie klas drugich: Klaudia Błaszak (klasa 2ag), Maria Liedke (2ag), Julia Murawiec (2oa), Jan Darul (2pol), Hubert Nowakowski (2mh), Hubert Olszewski (2pr) i Adrian Sztubiński (2mh). Z odpowiedziami na pytania najlepiej poradzili sobie Hubert Olszewski i Jan Darul, którzy 1 marca 2021 r. reprezentować będą I Licum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią na zawodach okręgowych.

Olimpiada Znajomości Afryki jest olimpiadą interdyscyplinarną. Sprawdza kompetencje uczestników z zakresu geografii Afryki, działalności misyjnej oraz kultur grup etnicznych tego kontynentu. Ponadto uczestnictwo w zawodach integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie.

Hubertowi i Jankowi gratulujemy dotychczasowych i życzymy sukcesów na kolejnym etapie olimpijskich zmagań.

Do zawodów uczniów przygotował Andrzej Kinderman nauczyciel geografii.