Wielki sukces uczniów Krzywoustego w konkursie Liturgia Benedicta

W poniedziałek 5 lutego w Zespole Szkół Katolickich Pomniku Jana Pawła II w Bydgoszczy odbył się etap finałowy V Edycji Konkursu „Liturgia Benedicta” wokół teologii liturgii Benedykta XVI. W tym roku dotyczył Sakramentu Małżeństwa – wspólnoty życia i miłości.

Uczniowie naszego Liceum wykazali się ogromną wiedzą w tym zakresie. Najlepsze wyniki w zmaganiach konkursowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia, osiągnęli: Tymoteusz Sobczak z klasy 4mh, który zajął 8. miejsce i Klaudiusz Sobczak z klasy 1ag –  9. miejsce. Wysokim poziomem wiedzy w tematyce konkursowej wykazali się również: Amelia Kubińska z klasy 3bch, Weronika Mazur z klasy 1bchB i Jakub Rakowski z klasy 3hum.

Test finałowy składał się z 28 zadań zamkniętych oraz z 13 zadań otwartych. Pytania dotyczyły Sakramentu Małżeństwa w Piśmie Świętym, w Kodeksie Prawa Kanonicznego, w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w nauczaniu papieży św. Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz w nauczaniu ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.

Uczniów w przygotowaniu do konkursu wspierali katecheci: ks. Dr Radosław Wnuk, ks. Arkadiusz Napierała i ks. Wiesław Straub.