Zuzanna Brzykcy w zawodach regionalnych Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Neurobiologicznej BRAIN BEE

Etap regionalny konkursu odbył się na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Cel konkursu to propagowanie wiedzy neurobiologicznej. W tym roku do etapu regionalnego przystąpiło 45 uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Rozwiązywali oni test składający się z 40 pytań w języku polskim i 10 pytań w języku angielskim.

Obejmowały one materiał neurobiologiczny zawarty w podręcznikach akademickich oraz artykułach anglojęzycznych. Zuzanna Brzykcy jest uczennicą klasy II biologiczno-chemicznej, a już wykazała się dużą wiedzą z tego zakresu.

W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy i opiekunowie wysłuchali wykładu pt. „Choroby układu nerwowego – co mogą nam powiedzieć kości?

Dziękujemy Zuzannie za reprezentowanie naszego liceum.