Adrian Nalepa z Krzywoustego finalistą 47 Olimpiady Geograficznej

Uczeń  klasy drugiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią Adrian Nalepa odniósł wielki sukces naukowy uzyskując tytuł finalisty 47 Olimpiady Geograficznej.

Zawody finałowe odbyły się 17 kwietnia 2021 r. w formie stacjonarnej, w podziale zgodnym z zasięgiem 14 Komitetów Okręgowych Olimpiady Geograficznej i polegały na pisemnym rozwiązaniu w ciągu 150 minut trzech zestawów zadań (tzw. podejść) z różnych dziedzin geografii. W zawodach centralnych wzięło udział 122 najlepszych młodych geografów z całej Polski.

Elementem niezbędnym do osiągnięcia naukowego sukcesu jest talent, którym niewątpliwie wyróżnia się Adrian, ale równie ważne jest rozwinięcie tego talentu i sposób jego realizacji. Pod tym względem Adrian jest przykładem  sumienności, systematyczności i konsekwencji w dążeniu do szczytnego celu. To one zaowocowały wielkim sukcesem i wpisaniem się na listę wybitnych uczniów – olimpijczyków nakielskiego Liceum. Sukces stanowi wspaniałą nagrodę za skuteczne opanowanie szerokiego zakresu umiejętności i wiedzy geograficznej.

Tytuł finalisty olimpiady geograficznej uprawnia Adriana do zwolnieniem z pisemnego egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym, co równoznaczne jest z uzyskaniem najwyższego wyniku czyli 100%, a na świadectwie oceny celującej.

W piątek 30 kwietnia 2021 r. w budynku Liceum odbyła się skromna uroczystość. W imieniu Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej prof. dr hab. Zbigniewa Podgórskiego, dyrektor nakielskiego I Liceum Ogólnokształcącego Paweł Darul i wicedyrektor Beata Jankowska złożyli Adrianowi Nalepie serdeczne gratulacje uzyskania tytułu finalisty 47 Olimpiady Geograficznej i przekazali okolicznościowy medal oraz stosowne zaświadczenie. Na zakończenie miłej uroczystości Dyrektor Liceum pogratulował nauczycielowi geografii Andrzejowi Kindermanowi sukcesu jego ucznia  i podziękował za skuteczną pracę dydaktyczną.