MATURZYŚCI „Krzywoustego” otrzymali świadectwa i zakończyli rok szkolny 2020/2021 !!!


Każdego roku w Krzywoustym zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów klas III to święto szkoły. Ceremoniał szkolny otwiera uroczystość: śpiewamy hymn państwowy, zostaje wprowadzony sztandar szkoły. Te elementy zakończenia roku szkolnego w klasach maturalnych wpisały się w tradycję I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią. Poprzez hymn państwowy kultywujemy tradycję i patriotyzm narodu, do którego należymy, z kolei sztandar jest widocznym symbolem szkoły przekazywanym kolejnym pokoleniom uczniów. Łączy on pokolenia tych, którzy w tej szkole zdobywali wiedzę i wychowawcze szlify.

W tym roku jednak wszystko wyglądało inaczej – Maturzyści już zdają egzamin ze swojej wolności i dojrzałości. Pełni młodzieńczej radości ruszają w dorosłe życie w wyjątkowych okolicznościach. Czas wymusił na szkole inną formę przekazania świadectw ukończenia szkoły.  Dotarły one do Młodzieży szybko i przy zachowaniu wszelkich względów bezpieczeństwa. W dniu 30 kwietnia 2021 roku od godziny 8.15 do godziny 12.00 uczniowie odbierali świadectwa i nagrody za wyjątkowe osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne.

 

W związku  z epidemią koronawirusa dyrektor szkoły wystosował list do Uczniów i Rodziców w którym czytamy min.:

„Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

1 września 2018 roku pierwszy raz przekroczyliście progi naszej, a od tamtej chwili, także Waszej szkoły. Mijające trzy lata w Waszym młodym życiu to okres dorastania. Dzisiaj jesteście w swej szkole już po raz ostatni w roli uczniów. Miniony czas pozwolił Wam przeżyć wszystkie te chwile w zgodzie z waszymi młodzieńczymi wyborami. To w tej szkole, każdy z Was odnosił sukcesy i uniesienia na miarę włożonej pracy i wysiłku intelektualnego. Szkoła, którą dzisiaj kończycie, to także czas młodzieńczych przyjaźni i miłości. Każda z klas tworzyła swój niepowtarzalny klimat i atmosferę. Warto w tym miejscu wspomnieć Wasze krótsze i dłuższe wyjazdy. Wszystkie one, jak przypuszczam, pozostaną w Waszej pamięci. Z czasem zostaną one osnute wspomnieniem młodzieńczych radości i młodzieńczych błędów. 

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań i podziękowań. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy swą pomocą, dobrym słowem i wsparciem pomagali i pomagają szkole. Mam tu na myśli organ prowadzący szkołę czyli Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, organ sprawujący nadzór czyli Kujawsko – Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Dziękuję bardzo serdecznie rodzicom zaangażowanym w pracę rady rodziców. Jesteście Państwo przyjaciółmi szkoły, wielu z Was od wielu już lat działa na rzecz społeczności szkolnej. Dziękuję wszystkim wychowawcom, którzy pełnili obowiązki wychowawcy klas. Dziękuję serdecznie młodzieży zaangażowanej w pracę Samorządu Uczniowskiego Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim, którzy służą szkole i nie szczędzą sił i środków, aby stanowiła ona ważne środowiskowo miejsce i kształciła młodych ludzi.

Drodzy Maturzyści !!!

Pozwólcie, że złożę Wam w tym miejscu życzenia, ale będą one przesłaniem na drogę, która przed Wami. Po pierwsze: pamiętajcie, że w życiu warto być i tego Wam życzymy. Po drugie: warto w życiu mieć – mieć przy sobie ludzi oddanych, niech zatem tacy właśnie ludzie towarzyszą Waszym wyborom. Po trzecie: warto w życiu być autentycznie sobą. Kto jest sobą, jest rzetelny i nie ulega chwili. Po czwarte: warto i należy w życiu szanować tych, których macie u swego boku. To oczywiście Wasi rodzice, którzy na pewno od was wymagają, ale kto wymaga, ten i kocha. Po piąte: wszyscy życzymy Wam powodzenia na maturalne dni.”

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle ukończył kolejny rocznik młodzieży. W poszczególnych klasach uczyło się łącznie 134 uczniów.  W bieżącym roku szkolnym poszczególne klasy uzyskały następujące średnie ocen za trzy lata nauki:

  • Klasa medyczna – 4,59
  • Klasa politechniczna – 4,45
  • Klasa prawnicza – 4,16
  • Klasa angielska – 4,13

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią, którzy uzyskali średnią ocen 4,75, honorowani są świadectwem z wyróżnieniem. Uczeń, który uzyska najwyższą średnią, uzyskuje zaszczytny tytuł PRIMUS INTER PARES.

W roku szkolnym 2020/2021 tytuł PRIMUS INTER PARES uzyskała

uczennica klasy III angielskiej 

Zofia Strzyżewska

Uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem:

Strzyżewska Zofia

Stróżyk Kaja Julianna

Kozłowska Małgorzata

Musiał Małgorzata

Bryk Julia Weronika

Czyż Julia

Kamińska Klaudia

Sobczak Marta Teresa

Gołata Tamara

Lewandowska Klaudia

Dzikowski Miłosz Mikołaj

Szczucka Klaudia

Dobert Sandra

Fac Klaudia Magdalena

Fiałkowska Zofia

Kominiak Julia Maria

Kozimor Jakub

Nowicka Martyna Barbara

Szarszewski Piotr Igor

Adamczewski Bartosz Kazimierz

Brzeziński Kamil

Jasińska Jagoda

Kukułka Martyna

Krajewska Weronika

Przybysz Barbara Sara

Gill Paulina Julia

Chwiłka Michalina

Kulawiak Paulina

Wieczorek Luiza Maria

Faltyński  Artur Kazimierz

Kwasigroch Antoni Jacek

Pikulik Klaudia

Sobieszczyk Maciej Mikołaj

Szweda Zuzanna

GALERIA:

III POLITECHNICZNA

 

III MEDYCZNA

III PRAWNICZA

III ANGIELSKA