UCZESTNICZYMY W AKCJI BEZPIECZNE WAKACJE 2017

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego przystąpiło do ogólnopolskiej akcji objętej patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą Bezpieczne Wakacje 2017.

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów. Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne. Akcja trwa od 22 maja do 30 września 2017 roku.

Korzyści jakie wynikają z przystąpienia do akcji:

– realizacja celów statutowych i promowanie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych,

– opcjonalnie potwierdzony certyfikatem udział w ogólnopolskiej akcji,

 – współpraca z innymi jednostkami publicznymi promującymi bezpieczeństwo, informacje o organizowanych przez nie wydarzeniach,

 – zaangażowanie w ogólnopolską akcję społeczną,

 – promocja jednostki i jej pozytywnego wizerunku.

Mamy nadzieję, że akcja ta pozytywnie ukształtuje właściwe nawyki związane z bezpieczeństwem. Akcja jest bardzo potrzebna, przede wszystkim uświadamia dzieciom, że nawet podczas zabawy i wypoczynku należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Akcja daje możliwość uświadomienia sobie, jak ogromne znaczenie dla każdego człowieka ma jego bezpieczeństwo oraz ile zagrożeń występuje podczas codziennego życia, wykonywania rutynowych działań, przy których bardzo często nie uświadamiamy sobie zagrożeń, jakie one ze sobą niosą.