Geografowie Krzywoustego – Błażej Siuzdak, Dominika Kabacińska i Michalina Waszkiewicz pojadą na zawody okręgowe

Prezydium Komitetu Głównego podjęło w dniu 7 grudnia 2022 r. uchwałę o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu XLIX Olimpiady Geograficznej wszystkich uczniów, których praca pisemna I etapu została wysoko oceniona przez jurorów Komitetów Okręgowych Olimpiady Geograficznej. Przygotowanie pracy polegało na samodzielnym wykonaniu opracowania w oparciu o studium literatury i materiałów źródłowych oraz własne obserwacje i pomiary przeprowadzone w terenie.

W gronie najlepszych młodych geografów województwa kujawsko-pomorskiego znaleźli się wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią, którzy przystąpili do I etapu. Zachowując wieloletnią geograficzną tradycję, „Krzywoustego” reprezentować będą: Dominika Kabacińska (4bch), Michalina Waszkiewicz (4bch) i Błażej Siuzdak (3ag).

Etap okręgowy olimpiady odbędzie się w lutym 2023 roku, tradycyjne w siedzibie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dominice, Michalinie i Błażejowi życzymy dalszych sukcesów na kolejnym etapie geograficznych zmagań.

Do zawodów olimpijskich młodzież przygotował nauczyciel geografii Andrzej Kinderman.