I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Bolesława Krzywoustego Nakle nad Notecią w projekcie IWB – Innovation without Boundaries

Rok szkolny 2020/2021 nie należy do najłatwiejszych. Nauczyciele, jak i uczniowie musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Lekcje zostały przeniesione do wirtualnych klas, gdzie najważniejsze stało się łącze internetowe, jego szybkość oraz stabilność. Aktualnie to oko kamery śledzi postępy w nauce i oddaje emocje uczniów. Czy jest łatwo? Nie, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie ekranu. Na szczęście, już od 2005 roku na terenie Europy bardzo prężnie działa eTwinning czyli społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych, realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne.

W celu urozmaicenia nauki zdalnej i zdobycia nowych doświadczeń językowych uczniowie z  klasy I angielsko-georaficznej oraz II bch dołączyli do jednej z grup projektowych. W ten oto sposób staliśmy się częścią jednej z najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie.  Projekt, w którym uczestniczą uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nosi nazwę IWB – Innovation without Boundaries (Innowacja bez granic) i skupia partnerów z Turcji, Litwy, Włoch, Łotwy i Rumunii. Tematyka projektu jest ściśle powiązana z założeniami edukacyjnymi realizowanymi w naszej szkole na różnych przedmiotach takich jak rozwinięcie u uczniów krytycznego myślenia, kreatywności, umiejętności korzystania z nowych technologii, przetwarzania informacji, a nade wszystko współpracy w grupie i komunikacji. Powyższym celom są podporządkowane zadania projektowe, które w gronie nauczycieli zaangażowanych w projekt zostały opracowane na początku października, kiedy to rozpoczęliśmy naszą współpracę. Miejscem naszych spotkań z rówieśnikami ze szkół partnerskich jest bezpieczna platforma TwinSpace. Po początkowym przedstawieniu się uczestników na platformie zorganizowaliśmy wymianę tradycyjnych listów wysyłanych pocztą. Kolejne zadanie związane było z przedstawieniem tzw. Innowacyjnego Lidera pochodzącego z danego kraju – osoby, która wyprzedzała swoje czasy, wykazywała się kreatywnością i nieszablonową osobowością. Każda ze szkół partnerskich przygotowała prezentację, którą uczniowie zaprezentowali na wspólnym spotkaniu online przeprowadzonym poprzez komunikator Zoom w dniu 16 grudnia 2020 roku. Odzew był olbrzymi, prezentacje na wysokim poziomie, a uczestników ponad 80.

Obecnie w międzynarodowych grupach, komunikując się online, tworzymy cyfrową książkę z informacjami o poszczególnych liderach. To oczywiście nie wszystkie zadania – aż do maja będziemy jeszcze pracować nad zróżnicowaniem kulturowym w naszych krajach, planujemy również działania z zakresu praw człowieka i eliminacji stereotypów oraz uprzedzeń narodowych. W realizacji projektu stawiamy na rozwijanie tolerancji i współpracy między uczestnikami. Chcielibyśmy, aby rówieśnicy z poszczególnych krajów inspirowali się wzajemnie i uczyli się od siebie nawzajem.

Znajomość praw człowieka, świadomość różnorodności kulturowej, a także ich poszanowanie są kluczowym założeniem naszego projektu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że językiem komunikacji jest angielski. Uczestnicząc w projekcie uczniowie mają niebywałą okazję, by używać go w różnych sytuacjach i kontekstach. Liczę, iż dostrzegając potrzebę komunikacji w międzynarodowym zespole przy użyciu języka angielskiego wzrośnie ich motywacja i zaangażowanie do zgłębiania jego tajników.  Nie mogąc obecnie podróżować, nawet po naszym kraju, z tym większą niecierpliwością czekamy na następne spotkanie online z naszymi partnerami.

https://www.youtube.com/watch?v=xexUFHxcnp8

Ewa Zdrojweska – Baliniak