Konferencja w Krzywoustym dla nauczycieli języka polskiego ze szkół powiatu nakielskiego

11 marca br. nauczyciele poloniści ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych powiatu nakielskiego mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w konferencji „Zapiski z fiszki polonistki. Edukacyjne spotkanie przy kawie”, zorganizowanej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią. To wydarzenie, które wzbudziło duże zainteresowanie wśród nauczycieli języka polskiego, okazało się nie tylko doskonałą platformą do wymiany doświadczeń, ale także inspirującą dawką nowej wiedzy i metod pracy.

Gości powitała serdecznie organizatorka konferencji – pani Aleksandra Białka, dyrektor I LO, która podkreśliła wagę takich spotkań dla rozwoju zawodowego nauczycieli oraz jakości nauczania języka polskiego. Głos zabrał również pan Tomasz Miłowski, wicestarosta nakielski, który wyraził swoje wsparcie dla inicjatyw promujących w regionie edukację opartą o nowe technologie i stawiającą czoło wyzwaniom współczesnego świata. Z serdecznymi słowami zwróciła się do uczestników konferencji pani Rozalia Wencel, przewodnicząca Komisji Edukacji Promocji i Sportu.

Na konferencji nie zabrakło wybitnych prelegentów, których wystąpienia były nie tylko cenne merytorycznie, ale i inspirujące. Prof. dr hab. Roman Leppert z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podzielił się wynikami różnych badań oraz swoimi przemyśleniami w wykładzie o tytule „A gdyby tak nie uczyć (się) języka polskiego”, skłaniając do refleksji nad tradycyjnym podejściem do nauki.

Panie Karolina Strógarek i Katarzyna Włodkowska, polonistki aktywne w sieci, doradczynie metodyczne z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, podczas swojego wystąpienia pt. „Stacja: sztuczna inteligencja w edukacji polonistycznej”, zaprezentowały nowoczesne podejście do wykorzystania technologii w nauczaniu języka polskiego, otwierając nowe horyzonty dla uczniów i nauczycieli.

Natomiast pani Iwona Rostankowska, kierownik Pracowni Humanistycznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, skupiła uwagę uczestników na roli kompetencji kluczowych w procesie nauczania języka polskiego. W swoim wykładzie zatytułowanym „Kompetencje kluczowe na lekcji języka polskiego krokiem do sukcesu” odwoływała się do „Lalki” Bolesława Prusa, proponując konkretne rozwiązania metodyczne.

Z kolei Izabella Bartol, realizatorka ogólnopolskich projektów edukacyjnych, polonistka-blogerka, w wykładzie „Polski z klasą. Nowatorskie metody i formy przekazywania wiedzy i zdobywania umiejętności” dała się poznać jako miłośniczka wykorzystywania nowoczesnych technologii i myślenia wizualnego na lekcjach polskiego. Dzieliła się z uczestnikami konferencji swoim doświadczeniem i pomysłami na ciekawe lekcje język polskiego zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej.

W trakcie przerwy między wykładami toczyły się owocne rozmowy, podczas których nauczyciele mogli wymieniać się doświadczeniami oraz refleksjami na temat prezentowanych treści. Atmosferę spotkania uświetnił również występ uczennic I LO, Oliwii Kaniewskiej, Antoniny Brzozowskiej i Klaudii Pydyś – podopiecznych pani Justyny Misterkiewicz. Dziewczyny zaprezentowały interpretację wiersza, fragment musicalu oraz monolog teatralny. Konferencję prowadziła Ilona Świder, nauczycielka języka polskiego w Krzywoustym.

Spotkanie „Zapiski z fiszki polonistki” okazało się nie tylko okazją do pogłębiania wiedzy; było także inspirującą platformą do wymiany doświadczeń oraz twórczych rozważań nad przyszłością nauczania języka polskiego. Dzięki zaangażowaniu prelegentów oraz bogatemu programowi, tegoroczne spotkanie pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników, stanowiąc cenny impuls do dalszego rozwoju zawodowego nauczycieli oraz doskonalenia procesu nauczania języka polskiego w szkołach powiatu nakielskiego.

Wydarzenie edukacyjne, w jakim mogli uczestniczyć poloniści, nie miałoby takiego kształtu, gdyby nie wsparcie sponsorów: Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią oraz Cukierni „La Petite”. Organizatorzy spotkania wyrażają im wdzięczność za sponsorowanie konferencji.