Krzywousty prezentuje „ducha nauki” na forum inicjatyw młodzieżowych

W dniu 21 listopada 2017roku uczniowie klasy drugiej medycznej pod opieką prof. Lidii Mathews i Kamili Stasiewskiej wzięli udział w forum inicjatyw młodzieżowych pt. „Młodzi aktywni dla siebie i regionu”.

Zostało ono zorganizowane w Nakielskim Ośrodku Kultury dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Nakło nad Notecią. Uczniowie tych szkół uczestniczyli m.in. w pokazie naukowym pt. „Paradoks kromki chleba z masłem” przygotowanym przez Młyn Wiedzy z Torunia. Następnie wysłuchali trzech prezentacji przygotowanych przez uczniów naszej szkoły z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej – Curie. Prezentacje te dotyczyły:

  • „Życia i działalności naukowej noblistki” – prezentację przedstawiły Ewa Laska i Weronika Pasieka,
  • „Promieniotwórczości naturalnej” – przygotowanej przez Wojciecha Wąsa i Samiego Berghleh,
  • „Promieniotwórczości sztucznej” – autorstwa Jagody Bugaj i Weroniki Świderskiej.

Cały pokaz uświetniły zabawne scenki dotyczące życia Skłodowskiej i jej męża Pierra Curie. W rolę uczonej wcieliła  się Maria Brycka. Piotra zagrał Sami Berghleh.

Chcąc zachęcić młodszych kolegów do nauki chemii i biologii, licealiści przeprowadzili ciekawe doświadczenia. Emilia Wiechowska i Joanna Podemska wykrywały skrobię w produktach spożywczych oraz omówiły metodykę badań biologicznych. O izolacji DNA z banana, którą może wykonać każde dziecko, mówiła Angelika Stopa z klasy 1 medycznej. Pokaz ognia przeprowadzili Wojciech Wąs i Sami Berghleh a erupcję wulkanu przedstawiły Ewa Laska i Weronika Pasieka. Wojciech Kozłowski na „deser” przeprowadził elektrolizę wody z otrzymaniem wodoru oraz wykazał obecność katalazy – enzymu obecnego w bulwach ziemniaka i wytworzył sztuczną krew.

Pokazy biologiczno – chemiczne oraz prezentacje dotyczące naszej noblistki, wywarły ogromne, pozytywne wrażenie wśród zaproszonych uczniów. Były dowodem na stosowanie dobrych, naukowych praktyk podczas nauki w naszym liceum. Na pewno zachęciły przybyłych gości do kontynuowania nauki w Krzywoustym. My zaś, uczniowie Krzywego, którzy przygotowali te atrakcje zgodnie stwierdziliśmy jednogłośnie, że była to miła odskocznia od sformalizowanych lekcji, prowadzonych w szkolnych ławach.