Nowy skład prezydium Samorządu Uczniowskiego

Kwiecień to w naszym liceum miesiąc, w którym rozpoczyna się kolejna kadencja zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Miło nam poinformować, że obecny skład przedstawia się następująco:

Przewodniczący SU – Tymoteusz Sobczak,

Zastępca Przewodniczącego SU – Julia Sudoł,

Rzecznik Praw Ucznia – Urszula Dąbrowska,

Sekretarz – Agnieszka Bala.

Życzymy owocnej pracy, wdrożenia licznych inicjatyw oraz realizacji zadań na rzecz całej społeczności szkolnej w kolejnym roku działalności. Pełnienie funkcji w zarządzie to ogromny zaszczyt i szczególne wyróżnienie, ale również obowiązek i odpowiedzialność.

Podziękowania i wyrazy uznania kierujemy w stronę Julii Murawiec, która w minionym roku sprawowała funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Zaangażowanie, wytrwałość, umiejętności organizacyjne oraz sumienne wykonywanie zadań to niewątpliwe cechy, które Julia przejawiała podczas swojej pracy.