Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego

26 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich uczestniczyło 15.11.2017r. w konkursie sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczących się języka niemieckiego. Klasyfikacja wyników przebiega na płaszczyźnie ogólnopolskiej oraz wojewódzkiej. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test w dwóch kategoriach testów: test dla klas pierwszych oraz dla klas drugich i trzecich. Test zawierał zadania jednokrotnego wyboru, co stanowiło niewątpliwie dodatkową trudność, ponieważ za wybór niepoprawnej odpowiedzi uczniowie otrzymują punkty ujemne. Tak więc młodzi miłośnicy języka niemieckiego musieli bardzo uważnie rozwiązywać test, aby nie tracić punktów.

Należy dodać, iż nasi uczniowie corocznie odnoszą sukcesy na poziomie wojewódzkim
i ogólnopolskim. Należy tutaj wymienić 36 miejsce w Polsce Katarzyny Kolinskiej. Katarzyna jest obecnie studentką Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Drugą utytułowaną uczennicą jest Julia Urbańska, uczennica klasy III politechnicznej. Absolwentki klasy
z rozszerzonym językiem niemieckim Angelika Łuczyk oraz Dominika Kowalska zdobywały również laury w tym konkursie. Obecnie studiują lingwistykę niemiecko-rosyjską. Podobnych przykładów jest wiele. Udział w konkursie jest doskonałym instrumentem diagnostycznym
umiejętności językowych oraz doskonale motywuje naszych uczniów do dalszego rozwoju. Wyniki poznamy już za sześć tygodni.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Zespół germanistek