Próbne matury w Krzywoustym !!!!!

Od 22 do 25 listopada 2016 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią odbywają się próbne egzaminy maturalne dla uczniów klas III. Egzaminy odbywają się w warunkach podobnych do prawdziwego egzaminu maturalnego. Uczniowie rozwiązują arkusze maturalne przygotowane przez wydawnictwo OPERON, GAZETĘ WYBORCZĄ oraz BRITISH COUNCIL. Wyniki tego egzaminu będą informacją zwrotną dla uczniów – co należy jeszcze powtórzyć, na co zwrócić szczególną uwagę. Dla młodzieży wyzwaniem są oczywiście ich plany związane z indywidualnymi wyborami studiów ale również wyniki maturalne KRZYWOUSTEGO / 93 – 99 % zdawalności /. Wyniki z poprzednich zobowiązują.

Do egzaminu przystąpiło 129 uczniów klas III. Dla szkoły jest to duże wyzwanie organizacyjne. Każdy przyszły maturzysta zdaje egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Uczniowie dokonali również wyborów przedmiotów rozszerzonych. Wśród wybieranych przedmiotów prym wiedzie matematyka, geografia, biologia i język angielski.

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone po 10 grudnia 2016 roku. Liczymy, że dobra passa zostanie utrzymana.