Uczniowie Krzywoustego na wykładzie o wpływie zmian klimatu na zasoby wód

W czwartek 25 kwietnia 2024 r. w godzinach popołudniowych liczna grupa młodzieży zainteresowana geografią z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią wysłuchała wykładu dr inż. Doroty Pierri z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tematem wykładu wygłoszonego w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią były „Przemiany klimatu a problematyka wodna – skutki i adaptacja”. Pani Doktor podkreśliła, iż w ostatnich dekadach znacząco zintensyfikowane badania pozwoliły lepiej poznać przyczyny i skutki zmian klimatu oraz ich wpływ na stan zasobów wodnych. Głównie skupiła się na zasilaniu i deficycie wód podziemnych, podając liczne przykłady wpływu człowieka na zachodzące w środowisku zmiany.  Niepokojące wieści dotyczą klęsk związanych z wodą. Na świecie są to regionalne lub lokalne susze często skutkujące pożarami lasów albo torfowisk. Natomiast w innych regionach występują niszczące powodzie lub podtopienia. Równie ważny dla ludzkości jest występujący regionalnie brak wody pitnej.

W związku z faktem, że dr inż. Dorota Pierri jest absolwentką Krzywoustego podczas prezentacji multimedialnej podała wiele przykładów z okolic Nakła nad Notecią, jak również z województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczniowie z dużą uwagą i zainteresowaniem poznali współczesne poglądy naukowe dotyczące kształtowania się zasobów wód podziemnych i powierzchniowych w związku ze zmianami klimatu. W ten sposób  znacząco wzbogacili swoją wiedzę przewidzianą programem nauczania geografii w liceum ogólnokształcącym. Opiekunem młodzieży jest nauczyciel geografii Andrzej Kinderman.

Wykład dr. inż. Doroty Pierri był częścią realizowanych zajęć pozalekcyjnych pn. „Pasjonaci Geografii w Krzywoustym”, finansowanych przez organ prowadzący – Powiat Nakielski. Organizatorem wykładu akademickiego był Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.