Uczniowie szkół podstawowych na START!!! Klasa biologiczno – chemiczna czeka na Ciebie!!!

Klasy o profilu biologiczno – chemicznym funkcjonują w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią od lat 80-tych XX wieku. Oferta przedmiotowa tej właśnie klasy  adresowana jest do uczniów, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych oraz rozwijać swoje zainteresowania biologiczne i chemiczne. To świetna okazja na doskonalenie własnych zainteresowań z zakresu nauk przyrodniczych. W każdym roku szkolnym zainteresowani uczniowie mają  możliwość zapoznania się z wiedzą akademicką poprzez uczestnictwo w wykładach organizowanych przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy czy Instytut Biologii Eksperymentalnej UKW w Bydgoszczy.

W ramach edukacji chemicznej uczniowie poznają zakłady pracy takie jak: Prolab – produkujący leki w Paterku czy hutę szkła w Turze. Dużym powodzeniem cieszą się również wyjazdy na zajęcia organizowane z okazji Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu – w czasie których uczniowie Krzywoustego biorą udział w zajęciach laboratoryjnych z biochemii, genetyki i pokazach chemicznych. Profil biologiczno – chemiczny daje młodzieży możliwość wzięcia udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej i ekologicznej. Uczniowie w tej klasie mogą realizować również swoje pasje w ramach wolontariatu i akcji honorowego krwiodawstwa.

W klasie biologiczno – chemicznej uczniowie realizują rozszerzony kurs biologii i chemii – otwiera to drogę do dobrego wyniku na maturze z tych przedmiotów. Każdy uczeń tego profilu dokona jeszcze po klasie III wyboru zajęć rozwijających – przygotowujących dodatkowo do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu. Będą one realizowane w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Decyzja ta pozwala uczniowi na samodzielne kształtowanie przyszłych losów edukacyjnych i rozszerza możliwości wyborów maturalnych.

Od początku wprowadzenia nowej formy egzaminu maturalnego uczniowie klas matematycznych są grupą zdającą najlepiej egzamin maturalny. W latach 2016 – 2021 zdawalność egzaminu wynosiła 96 – 100%.

Pamiętaj: 

Wybierając szkołę zawsze pytaj o zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych. To podstawowe kryterium odpowiedzianego wyboru.

KRZYWOUSTY – WIEDZA, MARZENIA, PERSPEKTYWY !!!