SUKCES UCZENNIC KRZYWOUSTEGO W KONKURSIE PROFILAKTYCZNYM „STOP CYBERPRZEMOCY”

Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią uzyskały najwyższe lokaty w II Międzyszkolnym Konkursie Profilaktycznym „Stop cyberprzemocy” zorganizowanym pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

I miejsce zdobyła Faustyna Kunca z kl. I bch B

II miejsce zajęła Natalia Sadzewicz z kl. II bch

III miejsce uzyskała Zuzanna Miękczyńska z kl. I bch A

Natomiast praca Sary Malerowicz z kl. I bchB otrzymała wyróżnienie.

Celem konkursu było uwrażliwienie młodzieży na problem uzależnień behawioralnych, zwiększenie świadomości młodzieży szkolnej na temat zagrożeń, jakie niosą nowe technologie komputerowe i informacyjne oraz kształtowanie postawy odpowiedzialnego korzystania z mediów.

Zadanie uczestników polegało na przygotowaniu wypowiedzi pisemnej w wybranej formie (napisaniu opowiadania albo wiersza) lub wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej.

Uroczystość wręczenia dyplomów i atrakcyjnych nagród przez przedstawicieli organizatora konkursu – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. „Dzieci Potulic” oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom odbyła się w pałacu w Potulicach.

Materiał: Renata Woźny