Wykład profilaktyczny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego

7 czerwca 2023 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego odbyły się spotkania uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich z prof. dr hab. Aliną Borkowską – Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Toruniu. Młodzież miała okazję wysłuchać niezwykle interesującego wykładu na temat uzależnień behawioralnych. Pani Profesor w przystępny sposób wyjaśniła, jak to się dzieje, że możemy się uzależnić nie tylko od substancji, które przyjmujemy, ale też od czynności, między innymi takich jak nadmierne korzystanie z komputera czy telefonu komórkowego. Omówiła również konsekwencje z tego wynikające. Osoby uzależnione mogą mieć problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, narażają się na problemy zdrowotne, zwłaszcza natury psychicznej. Często pogarszają się ich relacje z rodziną, znajomymi, zmianie ulega system wartości, narastają trudności z wywiązywaniem się z codziennych zadań. Ważne jest, aby mieć tego świadomość i kontrolę nad czynnościami, które mogą w niekorzystny sposób zmienić nasze życie.